top of page

TMCK hilser det ambitiøse TVEDS UDERUM velkommen

TVEDS UDERUM - TMCK glæder sig over den forsatte støt stigende interesse for udendørs aktiviteter i TVED. Og med TVEDS UDERUM projekt giver det os alle flere muligheder for at mødes på tværs. TMCK's bestyrelse udtaler: "Derfor er det vigtig for os at bakke projektet TVEDS UDERUM op. Vi tænker at projektet vil kunne give os mulighed for at få et mødested. Et mødested og et samlingspunkt hvor vi kan mødes før træning, og hvor vi kan udvikle og pleje vores relationer til de mange andre aktive mennesker i Tved. Et samlingspunkt som kan bruges til at afholde træningsaftner og hvor faciliteterne vil kunne give vores træning en ekstra dimension. Det vil endvidere give os mulighed for at samle vores familier til udendørs sammenkomster og aktive arrangementer for både børn og voksne. Vi tænker at det ambitiøse TVEDS UDERUM projekt kan få flere borgere til at få lyst til at mødes på tværs og være med til at fremme udendørsaktiviteterne i lokalområdet".

TMCK glæder sig til at følge projektets udvikling og vil helt sikkert blive en ivrig bruger at faciliteterne når det står klar. Læs mere om projektet i facebookgruppen TVEDS UDERUM og meld dig ind. Det er et fedt projekt der kommer til at give os alle attraktive muligheder for udendørs aktiviteter. Og de arbejder benhårdt på at det skal blive en realitet. TMCK tilkendegiver deres støtte!

Find dem på Facebook

TVEDS UDERUM's brochure

TVEDS UDERUM's projekt blir vist frem

Skolen, hallen og området hvor TVEDS UDERUM skal blive en realitet

De første ideer blir skitseret

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page