top of page

Bestyrelsesmøde afholdt i TMCK!

Det trælse vejr kom meget belejligt da bestyrelsen i TMCK valgte at holde bestyrelsesmøde på en træningsaften. Ellers havde vi nok været nogle stykker afsted på "nightride"i stedet for. To stk. kunne desværre ikke deltage, og en fremmødt skulle måske have blevet under dynen. Men det viser bare hvor engageret bestyrelsens medlemmer er.

Stemningen var god, og de fremmødte gav mødet god energi. Vi traf beslutning om at lægge referatet på bloggen så det derved blev mere gennemsigtig at følge med bestyrelsesarbejdet i verdens bedste cykelklub. Som følge af det, kan referatet læses nederst! OBS! Tre datoer skal lige fremhæves, som ikke er i referatet - generalforsamling den 5 april kl. 17.00 på Tved skole, sæsonopstart den 12. april samt klubturen i weekenden den 4-6 maj til Silkeborg.

Vi ses derude - Bestyrelsen i TMCK

Rasmus, Ulrik, Allan, Søren, Torben og Michael
 

Bestyrelsesmøde Torsdag D. 8 Marts Kl. 19.00 – 22.00 – St. Byhavevej 48

Sted: v/Søren Kilbæk, St. Byhavevej 48. Deltagere: Ulrik, Allan, Søren, Torben, Michael & Rasmus. Afbud: Morten, Jacob, Thomas.

Punkter til bestyrelsesmøde:

 • Godkendelse af referat fra sidst. Referat Godkendt. – ved spørgsmål hertil kontakt: Bestyrelse@tmck.dk

 • Økonomi / regnskab (Allan) Allan kigger på regnskabet efter bedste evne op imod Generalforsamlingen. – ved spørgsmål hertil kontakt: Bestyrelse@tmck.dk

 • Generalforsamling – tid, sted, opgaver og indkaldelse (Pfeiffer, Torben, Søren) Vi har mulighed for at tage Tved Skole´ lokaler i brug (Claus Ahlefeldt). Fællessalens Køkken, mad og drikkelse på mødet arrangeres til dagen(Pålægsmænd).

 • Bestyrelsen – hvem fortsætter? Genvalg / nye ansigter? (Torben) Thomas (Formand): Er trådt ud af bestyrelsen som Formand. Søren (Næstformand): Midlertidig fungerende formand. Allan (Kassér – På valg): Stiller ikke op på genvalg til posten som kassér. –Forsætter gerne i anden funktion i bestyrelsen. Morten (Bestyrelsesmedlem - På valg): Genopstiller. Torben (Bestyrelsesmedlem - På valg): Genopstiller. Jacob (Bestyrelsesmedlem): Rasmus (Sekretær): Ulrik (Suppleant): Michael (Suppleant):

 • Bestyrelsen, fordeling af opgaver (Søren) Rasmus overtager Wix.com (medlemskartotek), fra Søren. Flere ændringer kan komme efter Generalforsamling når Bestyrelsen er fast.

 • DGI / DAI (Pfeiffer og Søren) Vi vil foreslå indmeldelse i DGI. - Punkt v/Michael Pfeiffer på Generalforsamlingen. Søren vil tage til møde med DAI og høre hvad de kan tilbyde.

 • §5 – står måske en smule knudret! Kan vi gøre den mere let læselig? (Pfeiffer)

"Ledelse §:5 klubben ledes af en bestyrelse på 7 mand bestående af formand, næstformand, kassere og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen. Stk.: 2 bestyrelsen konstituerer sig herunder. Stk.: 3 valgperioden er 2 år. formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal kasseren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal. Stk.: 4 Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år".

Vedtægtsændringer gennemgået. – ved spørgsmål hertil kontakt: Bestyrelse@tmck.dk

 • Gennemgang af foreslåede vedtægtsændringer ifb. med passive medlemmer og børn (Pfeiffer) Vedtægtsændringer gennemgået. – ved spørgsmål hertil kontakt: Bestyrelse@tmck.dk

 • Klubtur - Silkeborg - 4-6. Maj, en status på dette? (Pfeiffer og Søren) Status PT.: 7 Tilmeldte – Pfeiffer har planlagt ruter for race, vi venter og ser hvad der sker til efter SU. NB: MTB festival i RY samme weekend!

 • Hvordan sørger vi for at hyggen i klubben bibeholdes i ny form? (Torben) Vi forsætter med at arbejde som vi hidtil har gjort – et neutralt sted tænker vi spiller en vigtig faktor, se næste punkt.

 • Klubhus – Hvad tænker vi? (Torben) Emne til Generalforsamling – er der nogen som kender nogen? Foreløbig vil den gå på tur ved de respektive bestyrelsesmedlemmer (Fælles udstrækning, Torsdags-træning) - Allan løfter opgaven videre via Facebook.

EVT:

 • Konto hos Dagrofa? Kunne måske være nemt i forhold til arrangementer i klubben.

 • Bestyrelsesmøder bliver for eftertiden fastlagt på torsdage.

 • Klubmesterskab 2018? (Indsendt af Kim Jakobsen) Klubben bakker op til en klubmesterdag som en mulighed, evt. i form af et Criterium-løb. Efterfulgt af præmie-overækkelse + Grill/Hygge o.l. blot som en idé – Vil blive taget op til Generalforsamlingen om hvordan dette alternativt, kunne strikkes sammen.

Af Sekretær:

Rasmus Rowland Jensen

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page