top of page

Så blev der igen afholdt bestyrelse i verdens bedste cykelklub!

Disse flotte fyrer var samlet for 1. gang siden generalforsamlingen i TMCK. God stemning blandt bestyrelsesmedlemmerne i TMCK gjorde det til en super hyggelig aften. Tak til Martin Pedersen og frue for at lægge hus til. Og selvfølgelig tak til fruen for en dejlig kage.

Aftens referat kommer her;

Til stede: Martin, Morten, Dannie, Flemming, Torben, Kim, Søren (Rasmus syg, Michael fraværende)

1.Økonomi – update på overgangen til ny kasserer / medlems- til og afgang (Flemming) – herunder Facebook gruppens medlemmer + pårørende

- Flemming har fået overdraget diverse ting fra Allan i dag d.30.4.18 endnu ikke adgang til kontoen.

- Skylder fra klubhus ? Flemming sender mail rundt til dem der skylder.

- Enkelte mangler at betale for tøj, det skal der følges op på.

- Skal der være kikke med ? Morten ønsker at få adgang da han er næstformand. Det samme ønsker søren.

- Kvitteringer skal fremover sendes pr. mail. Til Flemming.

2. Bestyrelsesarbejde – herunder fordeling af opgaver / udvalg osv. (Søren)

- Sponsorkontrakter / tøj Torben og morten

- Velkomstbrev, svare på mails, DGI Michael

- Blog indlæg også af medlemmer

- Arrangement udvalg evt. medlemmer med

3. Hvordan skal vores fremtidige tilskud i løbsregi være?(Torben)

- Vi giver 150 kr. i tilskud til 1 løb pr. sæson. Kvittering sendes på mail til Flemming. Gælder pr. 1 maj 2018

4. MTB & race – Tved byfest 26 maj (2 MTB hold), Fyn rundt (Flemming Bill & Claus Ahlefeldt) (Søren)

- Fyn rundt , vi laver opslag på Facebook medlemmerne tilmelder sig der og indbetaler til klubbens konto så sørger klubben for at betale for løbet. Morten laver opslaget. Grill fest ved kim bagefter.

- Byfest, vi undersøger om der kan stilles med mere end to hold Søren undersøger det. Derefter laves der opslag på Facebook. Evt. stille med et junior hold.

5. Ungdomsafdelingen – hvad gør vi? Fast træningsdag eller en weekend engang imellem?(Martin)Martin undersøger i forhold med forsikringer hvis man køre med et junior hold. Martin og Dannie tager fat i Michael Dahls kone og Michael Pfeiffer om opstart af junior MTB.

6. Sponsorer – Hvem overtager pladsen efter Svendborg vinimport?(Søren / Torben)

- Vi laver en liste.

7. Klubhus – Tved boldklub, måske en åbning?!(Martin)

- Kim snakker med Bisbo ang. Tved boldklub.

8. Sommerevents – forslag; Bikeift aften, Værkstedsaften (Michael Fribike) Grill aften i juni, Lørdags arr. På Gudme golfbane, forslag - alternativ klubmesterskab i Odense havn (http://kajens.dk)(Martin / Søren)

- Martin snakker med mads Dellgren ang. Foredrag

- Lørdag med golf er ja tak

- Familiedag dato findes på næste møde

9. Evt.

- Næste møde 4 juni kl.19 v torben

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page