top of page

Referat af bestyrelsesmøde i TMCK

Så var bestyrelsen igen samlet - godt og konstruktivt møde med godt humør, guf og snøfler :)

Til stede: Torben, Michael, Morten, Kim, Martin og Søren Fraværende: Flemming, Dannie og Rasmus

1. Økonomi – Bank / Fuldmagt

Id og persondata sendes til Søren, Online aftale udfyldes af Flemming og Søren. Søren taler efterfølgende med banken. Iflg. Flemming er konto status er uforandret. (Søren)

2. DGI, indmeldelse, forsikringer, status på antal medlemmer i TMCK

Medlemslisten er rettet til, og Michael sørger for indmeldelse i DGI. (Michael)

3. Tøj / Ny sponsor

Ny sponsor – Navtaem for de næste 2 år. Søren sender kontrakt til Torben og den udfyldes derefter. Kontrakt udfærdiges og sendes til Flemming.

Vi skal ha bestilt tøj – opslag skal lægges op på facebook. (Morten og Torben)

4. TMCK velkomstbrev, gennemgang og godkendelse

Velkomstbrev gennemgået, der linkes til hjemmesiden omkring vedtægterne. Velkomstbrev godkendt. (Michael)

5. Bikefit – Mads Dellgren arrangement (Mulige datoer; 15/8, 22/8, 29/8, 19/9, 26/9)

Der laves et arrangement med ham, vi bruger Tved skole da han skal bruge en projektor. Det tager en time. Vi inviterer vores sponsorer, evt. andre lokale cykelklubber - følgende datoer er i spil 22, 29/8 og den 19/9. (Martin)

6. Fyn Rundt – hvad skal der hjælpes til med?

Kim sørger for mad, vi ser hvor mange der kommer. Vi fremhæver opslaget igen, så vi får flere med. Klubben giver et par kasser øl og vand + det løse. Evt. Pavilion til haven hvis vi bliver mange.

Søren henter numre om fredagen inden løbet. Vi har aftalt at vi parkerer ved Rosengårdscenteret og cykler derfra. Der laves opslag omkring hvordan man vil køre – hastighed osv. Samt samkørsel derind! (Søren / Kim)

7. Holdkaptajner, hvad er vores hensigt? Og hvordan får dem i spil, hvis det er det vi ønsker?

Vi bibeholder det – men vi præciserer brugen af holdkaptajner og at det er valgfrit fra gruppe til gruppe (Michael)

8. Familiedag – dato, sted mm. (Ærø tur i 29. September)

2 september k. 10.00 afholder vi familiedag og så bliver der også afholdt juniortræning. (punkt fra sidste gang - Alle)

Næste møde 3 september ved Kim kl. 19.00

Evt. Ved alle medlemmer at vi giver tilskud til løb på 150,- fra 1/4-18 til 1/4-19 Martin laver lige en reminder på facebook omkring dette og Michael indskriver det i vores velkomstbrev.

TMCK junior – der indkøbes en førstehjælpskasse, så vi har lidt plaster osv. til hvis der sker lidt til junior træning.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page