top of page

Generalforsamling i TMCK 2020

Så kunne der endelig afholdes generalforsamling efter ned lukning i forbindelse med covid 19.

27 TMCKèr stillede op til en hyggelig aften.

der blev valgt dirigent til at styre slagets gang (klubbens kasserer Flemming Langballe)

Dernæst var det tid til formandens beretning (Kim riise Therkildsen) som kunne fortælle om det forgangne år i TMCK.

Kasserens beretning kunne bla.a fortælle at der var en netto fremgang på 15 medlemmer og der stod 1-3 nye sponsorer klar til at støtte op om TMCK.

følgende indkommende forslag skulle diskuteres.

1: Fart og kultur på vejen og i sporet

2: Åben Facebook gruppe

3: Indkøb af lygter på klubplan

4: indkøb af refleksveste

5: Cykelture på motorcrossbane

Valg af revisorer blev et genvalg af Allan Jensen og Per K. Hansen.

kontingent var også på dagsordenen, hvor det blev bestemt at fastholde kontingent på 250 kr. om året.

under evt. blev det fortalt at klubben har indkøbt en cykelholder som kan udlånes til klubbens medlemmer,

og at TMCK arrangementer har fortrinsret til bookning af cykelholder.

Der skulle også vælges ny bestyrelse og interessen var stor så hele 9 mand blev valgt ind, og konstituering af ny bestyrelse blev som følgende.

Formand: Ulrik Brøner.

Næstformand: Morten Stjerneholdt Nielsen.

Kasser: Flemming Langballe.

Sekretær: Michael Pfeiffer.

Medlem: Henriette Damsted.

Medlem: Jesper Hansen.

Medlem: Jens Lawaetz Stjerneholdt .

Suppleant : Aske Thagaard Wilhelmsen.

Aften blev afsluttet med pølser og brød i køkkenet på Tved skole, hvor der blev snakket og udvekslet gode idéer for klubbens fremtid.

Suppleant : Dannie Rasmussen.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page